Oprogramowanie, które automatyzuje onboarding pracowników, i usprawnia proces zarządzania rekrutacjami

 • Szybsze zbieranie informacji o kandydatach, weryfikacje tożsamości, podpisywanie umów o pracę w zautomatyzowanych obiegach dokumentów (workflow)

 • Skrócenie czasu pomiędzy publikacją oferty pracy a finałem rekrutacji dzięki płynnej wspólpracy i przepływie informacji między zaangażowanymi działami firmy 

 • Bezpieczne wysyłanie dokumentów do wypełnienia, wrażliwych danych, potwierdzeń wypłat przy wykorzystaniu spersonalizowanych graficznie portali

 • Zatrudnienie oraz wdrażanie nowego pracownika w procesie onboardingu może stać się znacznie prostsze, szybsze i korzystne finansowo

Automate employee onboarding processes icon

Technologia, która w znacznym stopniu skraca czas poświęcany na administrowanie procesem onboardingu

 • MyDocSafe oferuje szereg narzędzi, które usprawnią proces wdrażania nowego pracownika. Z nami utworzysz workflow, dzięki któremu wprowadzanie nowo zatrudnionej osoby w życie firmy stanie się proste i łatwe w obsłudze. Bez konieczności drukowania wielostronicowych formularzy czy ankiet pracowniczych.

 • Dzięki naszej technologii unikniesz nieprawidłowo wypełnionych dokumentów – wystarczy utworzyć odpowiedni formularz w naszej aplikacji, dobrać ustawienia takie jak obowiązek wypełnienia danego pola czy wybrania konkretnej odpowiedzi, bez której nie przejdzie się „dalej”.

 • Następnie sprawdzasz tożsamość, pozwolenie na pracę jeśli jest to wymagane, aby na koniec wysłać gotową umowę do podpisania pracownikowi. Wszystko to możesz zrobić zdalnie!

 • Płynnie, bezpiecznie, korzystnie dla firmy i środowiska

Automate employee onboarding processes icon
Build a better employer brand icon

Motywowanie pracowników i promowanie wizerunku firmy

 • Po podpisaniu umowy niezwykle ważne jest szybkie i właściwe wdrożenie pracownika w środowisko i kulturę organizacyjną firmy. MyDocSafe ułatwia te procesy, oferując łatwe w użytkowaniu oprogramowanie do onboardingu pracowników.

 • Od samego początku budujesz świadomość marki u pracownika, zapoznając go z portalem ściśle dopasowanym graficznie do wymogów identyfikacji wizualnej.

 • Obieg dokumentów i workflow wewnątrz organizacji jest płynny, umożliwiając współdziałanie działów HR, księgowości z innymi zaangażowanymi stronami.

 • Pracownicy każdego działu mogą bezpiecznie i szybko udostępniać firmowe procedury, szczegółowy zakres obowiązków czy istotne informacje o firmie. Uczestnicząc w dobrze zorganizowanym procesie wdrażania, pracownik ma możliwość zapamiętania jak największej ilości istotnych informacji, bez stresu i potrzeby drukowania materiałów. Co więcej, dział HR jest mniej obciążony, przeznaczając zasoby na inne ważne działania.

Distribute payslips with a click of a button icon

Dostosowanie do wymogów ochrony danych osobowych

 • Przekazywanie i gromadzenie wrażliwych danych na serwerach MyDocSafe. Koniec przesyłania poufnych informacji w zwykłych, nieszyfrowanych mailach.

 • Przechowywanie teczek pracowniczych w Europie według wymogów ustawy RODO, możliwość lokalizacji danych pod specjalną jurysdykcją geograficzną

 • Ustawienie kopii zapasowych z danymi o pracownikach na wybranym komputerze firmowym

 • Automatyczne sprawdzanie zgodności danych i rejestrowanie aktywności w systemie – tak, aby nic nie umknęło przed kolejnym audytem.

 

Distribute payslips with a click of a button icon

Bezpieczne i nowoczesne narzędzie do procesu onboardingu i obsługi pracowników