Badania związane z regulacjami od prania brudnych pieniędzy oraz tożsamości klientów i pracowników.

  • Sprawdzaj prawidłowość nazwiska, adresu oraz autentyczność dokumentów tożsamości w czasie rzeczywistym.

  • Pozwól swoim kontrahentom na wypełnienie formularzy oraz bezpieczne przesyłanie skanów dokumentów przed podpisaniem umowy.

  • Bezpiecznie przechowuj otrzymane raporty.

Rozpocznij 14-dniowy darmowy okres próbny.

Sprawdzanie tożsamości.

  • Zweryfikuj tożsamość oraz dokumenty kontrahentów w czasie rzeczywistym.

  • Ustal prawidłowość nazwiska, adresu, daty urodzenia i sprawdź czy widnieją one również w publicznych bazach danych. Upewnij się, czy dane nie widnieją w bazie 1.2 miliona skradzionych tożsamości.  Nieprawidłowości zostaną zapisane w raporcie, który pozwoli na wykrycie kradzieży tożsamości.

MyDocSafe - digital signature workflow
MyDocSafe for HR

Dołącz testy KYC / AML do automatycznego procesu podpisywania umów.

  • Nie każ swoim kontrahentom niepotrzebnie czekać.  Ich cierpliwość jest ograniczona.

  • Zaoferuj im badanie AML/KYC w czasie rzeczywistym.

Oszczędź czas.

  • Czybciej finalizuj proces zatrudniania pracowników oraz podpisywania umów z klientami.

  • Zaoferuj im w pełni zautomatyzowany proces składający się z weryfikacji tożsamości, podpisywania umów oraz dokonywaniem płatności.

MyDocSafe grow your business faster

Sprzedawaj szybciej, zatrudniaj lepiej, pracuj efektywniej.