Bezpieczne zarządzanie dokumentami.

 • System do zarządzania dokumentami w chmurze.

 • Zbudowany jako narzędzie do pracy dla zespołów oraz do lepszej współpracy z klientami.

 • Możliwość zarządzania kluczami szyfrującymi dane aby zwiększyć bezpieczeństwo ich przechowywania.

 • Portale dla klientów i pracowników jako narzędzie podwyższające jakość usług, efektywność pracy oraz eksponujące markę firmy.

Rozpocznij darmowy 14-dniowy okres próbny

Różne prawa dostępu do danych.

 • Przygotuj się do regulacji GDPR, które wymagają pełnej kontroli nad tym kto ma dostęp do danych klientów i co może z tymi danymi robić.

 • Ustal odpowiednie prawa dostępu do danych, w zależności od potrzeb: “tylko odczyt”, “nadpisywanie”, “zciąganie z chmury”, “udzielanie praw innym”.

MyDocSafe - digital signature workflow
MyDocSafe for HR

Portale dla klientów, które eksponują Twoją markę.

 • Dostarczaj swoje dokumenty klientom poprzez bezpieczne portale w chmurze.

 • Użyj portali do komunikacji z klientami, pracownikami, udziałowcami, doradcami czy audytorami.

 • Bezpiecznie dostarczaj dokumenty, automatycznie otrzymuj dowód dostarczenia.  Jesteśmy bezpieczną pocztą na cyfrowe przesyłki polecone.

Automatycznie archiwizuj załączniki do emaili.

 • Czy masz dosyć otrzymywania ważnych dokumentów jako załączniki do emaili?

 • Załóż adres email-owy o formacie [nazwa]@mydocsafe.com.

 • Wysyłaj na ten adres wiadomości z załącznikami.

 • Zarchiwizujemy załączniki automatycznie w folderze “intray”.

MyDocSafe grow your business faster
MyDocSafe pick data residency

Spełniaj wymagania regulacji dotyczących ochrony danych osobowych.

 • Przechowywaj dane tylko w Unii Europejskiej na naszych serwerach w Irlandii.

 • Jeśli potrzebujesz składować je w Polsce, skontaktuj się z nami.

 • Stwórz kopie zapasowe danych i składuj je tam gdzie chcesz.

 • Jako kontroler danych osobowych, musisz wiedzieć gdzie przechowywane są dane twoich klientów i jak są zabezpieczone.   Bezpieczne składowanie dokumentów w chmurze staje się niezbędną technologią dla firm, których klienci potrzebują ciągłego dostępu do danych.  MyDocSafe jest zaprojektowany z myślą o bezpieczeństwie.

Dostarczanie dokumentów za potwierdzeniem.

 • Przekazuj poufne dane osobom trzecim bez konieczności opuszczania środowiska naszego systemu.

 • Otrzymuj i przechowuj dowody dostarczenia danych.

 • Traktuj nas jak pocztę od dużych lub poufnych dokumentów: od faktur, umów, raportów do poufnej komunikacji wewnątrzfirmowej.

MyDocSafe individually encrypted
mydocsafe self-host

Decyduj kto i jak zarządza twoimi kluczami szyfrującymi.

 • Każdy użytkownik otrzymuje automatycznie parę kluczy szyfrujących (jeden publiczny, jeden prywatny).

 • Klucze prywatne możesz trzymać w swoje kieszeni lub na serwerach firmy powierniczej, z którą współpracujemy.

 • Dowiedz się więcej o infrastrukturze klucza publicznego.

 • Other security features include two-factor-authentication using messages or facial recognition

więcej…

 • Integracja z systemem Dropbox.

 • Możliwość włączenia kilku metod autoryzacji dostępu (kod, lub biometryczne czytanie charakterystyki twarzy).

 • Informacje o innych integracjach podamy już niedługo.

mydocsafe more sulutions