Rozwiązania w oparchiu o Blockchain (Ethereum)

Prosty sposób na ochronę tajemnic handlowych dzięki rozwiązaniom opartym na Blockchainie

Naturą własności intelektualnej jest to, że ​​gdy tylko ktoś zdobędzie poufne informacje lub wpadnie na ten sam pomysł co ty, twoja tajemnica nagle wymyka się spod kontroli. Głównym problemem związanym z podjęciem działań sądowych o naruszenie poufnych danych handlowych jest to, że musisz być w stanie udowodnić, że miałeś określony pomysł, dane lub informacje w określonym czasie.

Duże firmy mogą opatentować pomysł, ale procedura jest powolna i kosztowna, co powoduje, że to rozwiązanie jest poza zasięgiem większości małych i średnich przedsiębiorstw (MŚP). Mimo, że patent przyznaje pewne przywileje prawne, udostępnia również publicznie poufne materiały, co stwarza ryzyko  obejścia przez konkurencję ciężko wypracowanej ochrony własności intelektualnej poprzez stworzenie produktu z niewielkimi zmianami, które wykraczają poza ochronę patentową.

W tym artykule opisano, jak używać MyDocSafe do ochrony poufnych informacji w sposób tani dla innowacyjnych małych firm i osób prywatnych. Wyjaśnia również, dlaczego rozwiązania typu blockchain, takie jak znaczniki czasu, pozwalają udowodnić własność danych bez konieczności ujawniania ich zawartości.

Tylko dla twoich oczu

Atrakcyjną alternatywą do ubiegania się o patent jest uznanie poufnych informacji handlowych za tajemnicę handlową. W przeciwieństwie do ubiegania się o patent, nie będziesz musiał przechodzić przez skomplikowane procedury formalne, a Twoje dane mogą pozostać niejawne przez nieograniczony czas. Aby podać głośny przykład, przepis na Coca-Colę jest tajemnicą handlową. Dotyczy to również dóbr cyfrowych, takich jak algorytm, który obsługuje wyszukiwarkę Google. Inne informacje, w tym listy klientów lub dokumenty opisujące procesy biznesowe, również mogą być traktowane jako tajemnice handlowe.

Nie wszystko można określić jako tajemnicę handlową. Informacje muszą spełniać określone warunki, które różnią się w zależności od kraju. W drugim kwartale 2016 r. Unia Europejska przyjęła nową dyrektywę w celu ochrony tajemnic handlowych przed „bezprawnym pozyskiwaniem, wykorzystywaniem i ujawnianiem”. Ma na celu uproszczenie i zharmonizowanie procesu ochrony informacji biznesowych i innowacyjnych pomysłów w całej Europie od 2018 r. Zgodnie z przepisami ofiarom kradzieży własności intelektualnej można zaoferować różne środki prawne, w tym nakazy sądowe, wycofanie produktu i odszkodowanie za straty.

Co do zasady istnieją trzy kryteria, które powinny spełniać tajemnice handlowe:

  • Informacje nie mogą być ogólnie dostępne.
  • Muszą mieć wartość handlową.
  • Jako właściciel musisz podjąć rozsądne kroki, aby je chronić.

Aby wykonać punkt 3, potrzebujesz dowodów, że posiadałeś informacje lub koncepcję w określonym czasie i podjąłeś działania, aby je zabezpieczyć. W tym miejscu pojawia się rola dla znacznika czasu na Blockchainie, jak wyjaśnimy poniżej.

Jak działa znacznik czasu w Blockchainie

Istnieją cztery proste etapy ochrony tajemnic handlowych za pomocą MyDocSafe.

1) Najpierw przygotowałeś dokument zawierający poufne informacje.

2) Przechowując dokument w MyDocSafe, tworzysz tzw. Hash.  Hash jest krótkim ciągiem znaków utworzonym przez proces matematyczny, który pobiera cyfrową reprezentację dokumentu i produkuje krótki ciąg znaków, który jest jednoznacznie powiązany z dokumentem (MyDocSafe faktycznie tworzy dwa skróty, czy hashe, każdego dokumentu, aby praktycznie wyeliminować możliwość, że te same skróty będą powiązane z różnymi dokumentami spowodująć później konflikt).

3) Zamiast upubliczniać swoją tajemnicę handlową, publikujesz tylko hash dokumentu. Ponieważ haszowanie zostało zaprojektowane jako działanie jednokierunkowe, z hashu nie można z powrotem utworzyć pierwotnego dokumentu.  Dzięki MyDocSafe hashe są udostępniane poprzez umieszczenie ich na Blockchainie, który określa jednoznacznie stępel czasu w którym dany hash został  zapisany.   Dowodzi to, że osoba, która umieściła hash w Blockchainie jest właścicielem dokumentu związanego z tym hashem.  Ponieważ tworzenie hashu i wbicie go w Blockchain dzieje się automatycznie, prawdopodobieństwo kradzieży hasha przez osobę trzecią jest nieistotne.

Czym jest blockchain?

Krótko mówiąc, blockchain to sposób na strukturyzowanie danych i replikowanie ich na dużej liczbie komputerów (każdy z nich jest nazywany węzłem).  Jedyną operacją dozwoloną jest dodawanie informacji (czyli bloków).  Gdy więc informacje znajdą się w łańcuchu bloków, nie można ich już usunąć.  Wszystkie bloki tworzą więc niezmienną, samoregulującą się bazę danych, która tylko rośnie.   Ta technologia jest bardzo atrakcyjnym sposobem zapisywania krótkich ciągów liczb czy danych, takich jak wspomniane powyżej hashe, w celu przechowywania danych i publicznego ich udostępniania.

Oprogramowanie typu blockchain jest podstawą działania kryptowaluty Bitcoin. MyDocSafe korzysta z nowszej alternatywy o nazwie Ethereum. System ten umożliwia uczestnikom, takim jak MyDocSafe, tworzenie i uruchamianie „inteligentnych kontraktów”, czyli programów do wykonywania określonych czynności, których nie można zatrzymać po ich uruchomieniu.

Stworzyliśmy inteligentny kontrakt na znaczniki czasu, aby umieścić skróty dokumentów w Ethereum. Publiczny hash można porównać z oryginałem, aby udowodnić, że są zgodne, co odbywa się bez udostępniania zawartości dokumentu.

4) Po transakcji MyDocSafe wystawi Ci certyfikat z odpowiednimi danymi (hashe dokumentów, informacje o inteligentnej umowie, nazwa pliku i adres e-mail). Dane te można zweryfikować bezpłatnie za pośrednictwem dowolnego publicznie dostępnego węzła sieci Ethereum. Oznacza to, że własność może zostać potwierdzona przez osoby trzecie, takie jak sąd.

Dla kogo znaczniki czasu w łańcuchu bloków są przydatne?

Jak pokazaliśmy, dzięki znacznikom czasu w łańcuchu bloków Blockchain możesz opublikować dowód posiadania danych w prosty sposób, nie mówiąc światu, czym one są.

Istnieje wiele zastosowań tego systemu. Na przykład firmy mogą rejestrować swoje tajemnice handlowe, ale poza tym umożliwia organizacjom rejestrowanie, że niektórzy pracownicy wiedzieli lub stworzyli coś, co należało do firmy w danym czasie.

W branżach kreatywnych, takich jak wydawnictwa lub produkcja filmowa i telewizyjna – gdzie powszechne są spory o prawa autorskie – pisarze mogą przechowywać zapis swoich oryginalnych rękopisów i scenariuszy opatrzony datą.

Dla twórców oprogramowania rozwiązania typu blockchain, takie jak znaczniki czasu, mogą udowodnić własność określonego fragmentu kodu komputerowego.

W przypadku menedżerów baz danych znaczniki czasu mogą tworzyć „kotwice” lub migawki stanu bazy danych, aby chronić ją przed uszkodzeniem. Te rozwiązania typu blockchain pomagają określić, czy dana kopia zapasowa lub baza danych zostały naruszone lub uszkodzone.

Dlaczego nasza metoda jest lepsza od innych?

Konwencjonalne metody cyfrowego oznaczania czasu wykorzystują scentralizowane serwery, które mogą działać nieprawidłowo lub ulec zmianie. Są również często obsługiwane przez drogich usługodawców, którzy pobierają opłaty za znacznik czasu i weryfikację.

W przeciwieństwie do tego platforma blockchain jest zdecentralizowana, a Ethereum jest oparty na darmowym oprogramowaniu. Można powiedzieć, że „nie ma czegoś takiego jak darmowy obiad”, co jest słuszne. Każdy węzeł ma zachętę finansową do udziału w sieci, ponieważ jest nagradzany kryptowalutą za swoją „pracę” (to, co w tym kontekście stanowi pracę, wykraczają poza zakres tego artykułu).

MyDocSafe pobiera niewielką opłatę za zrobienie znacznika czasu, ale nasz proces obniża ogólną cenę operacji.  Tworzymy dowód własności i chronimy oryginalne dokumenty. To z kolei sprawia, że ​​proces ochrony tajemnic handlowych jest mniej zniechęcający, zwłaszcza dla innowacyjnych małych firm. Oznacza to również, że własność może zostać bezpłatnie uwierzytelniona przez dowolną stronę trzecią, co naszym zdaniem otwiera nowy rynek dla firm prawniczych.

Dzięki wspomnianej wcześniej nowej dyrektywie UE (https://data.consilium.europa.eu/doc/document/PE-76-2015-INIT/en/pdf) w nadchodzących miesiącach zwiększy się wsparcie prawne w celu utrzymania cennej wiedzy biznesowej. To znacznie zwiększa potencjał stosowania znaczników czasu w łańcuchu bloków.

Wnioski

Jakie powinny być Twoje następne kroki? Jeśli jeszcze tego nie zrobiłeś, zalecamy firmom zidentyfikowanie wszelkich ważnych tajemnic handlowych, których są właścicielami, i upewnienie się, że mają odpowiednie procedury do ich ochrony.

Jeśli twoje sekrety wyjdą na jaw, nie wszystko zostanie stracone. Dzięki połączeniu zaawansowanych nowych technologii, takich jak rozwiązania typu blockchain opracowane przez MyDocSafe, oraz ulepszone ramy prawne, które zapewniają wsparcie, utrzymywanie kontroli nad własnością intelektualną staje się tańsze, łatwiejsze i bardziej godne zaufania.

Rozwiązania Blockchain są nadal nowością i są zwykle postrzegane jako nowe źródło spekulacji (w przypadku cyberwalut) lub drogi system dostępny tylko dla dużych organizacji.  W rzeczywistości dostęp do usług opartych na Blockchain-ie jest łatwiejszy i tańszy niż mogłoby sie wydawać.  MyDocSafe jest tego dobrym przykładem.