Czy podpis elektroniczny jest legalny?

Czy podpis elektroniczny jest legalny? TAK.

Obecny system regulacyjny w Unii Europejskiej.

Od 1 lipca 2016 r. Obecne ramy regulacyjne uległy zmianie. Dyrektywa w sprawie podpisów elektronicznych (1999/93 / WE) została zastąpiona nowymi ramami, zwanymi powszechnie e-IDAS (910/2014 / UE). E-IDAS zapewnia wzajemne uznawanie podpisów elektronicznych, pieczęci elektronicznych, znaczników czasu, uwierzytelniania witryn internetowych i e-zarejestrowanych usług dostawczych w państwach członkowskich UE, które przyjmują rozporządzenie. E-IDAS wprowadza również koncepcję zaawansowanego podpisu elektronicznego, a także definicję kwalifikowanych i niekwalifikowanych usług zaufania. Celem E-IDAS jest budowanie zaufania publicznego do bezpieczeństwa transakcji cyfrowych i zachęcanie ich do korzystania z podpisów elektronicznych. Ponieważ E-IDAS nie jest dyrektywą, nie musi być zatwierdzany przez poszczególne kraje UE.

Możesz zobaczyć rozporządzenie tutaj:

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=uriserv:OJ.L_.2014.257.01.0073.01.ENG

Przewodnik po podpisach elektronicznych opublikowany przez rząd Wielkiej Brytanii jest dostępny tutaj:

Electronic execution of documents Industry Working Group

 

Rząd Wielkiej Brytanii dzieli podpisy elektroniczne na trzy grupy:
Proste podpisy elektroniczne – obejmują zeskanowane podpisy i pole wyboru oraz deklaracje (MyDocSafe oferuje ten rodzaj podpisu)
Zaawansowane podpisy elektroniczne – mogą identyfikować użytkownika, są dla nich unikalne, pozostają pod wyłączną kontrolą użytkownika i są dołączane do dokumentu w taki sposób, że tracą ważność w przypadku zmiany treści (jest to rodzaj podpisu oferowany obecnie przez MyDocSafe. Jednak nie oferujemy na razie indywidualnych certyfikatów. Nasze certyfikaty dołączone są do podpisanych dokumentów.)
Kwalifikowane podpisy elektroniczne – zaawansowany podpis elektroniczny z certyfikatem cyfrowym zaszyfrowany przez bezpieczne urządzenie do składania podpisu, np. karta inteligentna (nie oferujemy jeszcze tego rodzaju podpisu)

 

STANY ZJEDNOCZONE

ELECTRONIC SIGNATURES IN GLOBAL AND NATIONAL COMMERCE ACT
Uniform Electronic Transaction Act

Ważne jest, aby uzyskać zgodę wszystkich stron na prowadzenie działalności drogą elektroniczną.

Wyłącza się przenoszenie nieruchomości, testamenty i niektóre wymagane prawem zawiadomienia dla konsumentów.

Ostatnie wydarzenia dotyczące aktów elektronicznych (dokumenty, które należy podpisać ze świadkiem).

Technological advancement is finally starting to get noticed.  A recent note by Law Society has recognised that ‘if the witness is co-located with the signee’, then it does not matter if the act of signing is done on paper or via an electronic means.  This opens up the opportunity to use electronic signature facilities for deeds:

“section 1(3) of the LP(MP)A 1989 provides that an instrument is validly executed as a deed by an individual (including an individual acting under a power of attorney) if it is signed by him in the presence of a witness who attests the signature (and, by section 1(4), ‘sign’ includes making ones mark on the instrument). Section 44 of the CA 2006 provides that another of the ways in which a document can be validly executed by a company incorporated under the CA 2006 is if it is signed on behalf of the company by a director of the company in the presence of a witness who attests the signature. In the opinion of leading counsel and the JWP, where a suitable signatory signs a deed using an electronic signature and another individual genuinely observes the signing (ie he or she has sight of the act of signing and is aware that the signature to which he or she is attesting is the one that he or she witnessed), he or she will be a witness for these purposes. If that witness subsequently signs the adjacent attestation clause (using an electronic signature or otherwise), that deed will have been validly executed. The practical means of witnessing different forms of electronic signature will need to be settled on a case-by-case basis, with consideration given to the evidential weight of the form agreed (see paragraph 5 below). However, in the opinion of leading counsel and the JWP, it is best practice for the witness to be physically present when the signatory signs, rather than witnessing through a live televisual medium (such as a video conferencing facility), in order to minimise any evidentiary risk as to whether the person genuinely witnessed the signing.”
See the full note here: