Regulamin

Warunki korzystania z usługi MyDocSafe

Ostatnia modyfikacja: 21/01/2020

Dziękujemy za korzystanie z MyDocSafe! Niniejsze warunki świadczenia usług („Warunki”) regulują dostęp do witryn i usług MyDocSafe („my” lub „nasze”), dlatego należy je uważnie przeczytać przed rozpoczęciem korzystania z naszych Usług. MyDocSafe to nazwa handlowa DocSafe Limited.

Korzystając z Usług, zgadzasz się na przestrzeganie niniejszych Warunków. Jeśli korzystasz z Usług w imieniu organizacji, zgadzasz się na niniejsze Warunki w imieniu tej organizacji, a także obiecujesz, że masz upoważnienie do związania tej organizacji tymi warunkami.  W takim przypadku „ty” i „twój” będą odnosić się do tej organizacji.

Z Usług można korzystać wyłącznie zgodnie z niniejszymi Warunkami.  Możesz korzystać z Usług tylko wtedy, gdy masz uprawnienia do zawarcia umowy z MyDocSafe i nie jest to zabronione przez żadne obowiązujące prawo.

Usługi mogą się zmieniać w miarę upływu czasu, ponieważ planujemy udoskonalać i dodawać więcej funkcji. Możemy zatrzymać, zawiesić lub zmodyfikować Usługi w dowolnym momencie bez uprzedniego powiadomienia. Możemy również według własnego uznania usunąć wszelkie treści z naszych Usług.

Twoje rzeczy i Twoja prywatność

Korzystając z naszych Usług, przekazujesz nam informacje, pliki i foldery, które przesyłasz do MyDocSafe (łącznie „Twoje rzeczy”). Zachowujesz pełną własność swoich rzeczy.  Nie rościmy sobie do nich żadnych praw. Niniejsze Warunki nie przyznają nam żadnych praw do twoich rzeczy ani własności intelektualnej, z wyjątkiem ograniczonych praw, które są potrzebne do uruchomienia Usług, jak wyjaśniono poniżej.

Możemy potrzebować Twojej zgody na robienie rzeczy, o które nas prosisz, na przykład na przechowywanie plików lub udostępnianie ich według Twojego polecenia. Obejmuje to widoczne dla Ciebie produkty, na przykład miniatury obrazów lub podglądy dokumentów. Obejmuje to również nasze wybory dotyczące grawicznego wyglądu witryny (UX/UI), których dokonujemy w celu technicznego administrowania naszymi Usługami, na przykład sposób, w jaki  wykonujemy kopie zapasowe danych, aby zapewnić ich bezpieczeństwo.

Dajesz nam uprawnienia, których potrzebujemy, aby robić te rzeczy wyłącznie w celu świadczenia Usług. Zezwolenie to rozciąga się również na zaufane strony trzecie, z którymi współpracujemy w celu świadczenia Usług (ponownie, tylko w celu świadczenia Usług).

Dla jasności, poza rzadkimi wyjątkami, które identyfikujemy w naszej Polityce Prywatności, bez względu na to, jak zmienią się Usługi, nie będziemy udostępniać treści użytkownika innym osobom, w tym organom ścigania, w żadnym celu, chyba że nas do tego nas poprosisz, lub otzymamy w tej sprawie stosowny nakaz sądowy. Sposób, w jaki generalnie gromadzimy i wykorzystujemy Twoje dane, jest również wyjaśniony w naszej Polityce Prywatności.

Ponosisz wyłączną odpowiedzialność za swoje postępowanie, zawartość swoich plików i folderów oraz komunikację z innymi osobami podczas korzystania z Usług. Na przykład Twoim obowiązkiem jest upewnienie się, że masz prawa lub pozwolenie wymagane do przestrzegania niniejszych Warunków.

Możemy zdecydować się na przeglądanie treści publicznych pod kątem zgodności z naszymi wytycznymi dla społeczności, ale użytkownik przyjmuje do wiadomości, że MyDocSafe nie ma obowiązku monitorowania żadnych informacji o Usługach. Nie odpowiadamy za dokładność, kompletność, stosowność ani legalność plików, postów użytkowników, lub wszelkich innych informacji, do których możesz mieć dostęp za pomocą Usług.

Udostępnianie swoich rzeczy

Usługi zapewniają funkcje umożliwiające udostępnianie swoich rzeczy innym osobom lub upublicznianie ich. Jest wiele rzeczy, które użytkownicy mogą robić z tymi rzeczami (na przykład kopiować, modyfikować, ponownie udostępniać). Zastanów się dokładnie, co chcesz udostępnić lub upublicznić. MyDocSafe nie ponosi odpowiedzialności za to działanie.

Twoje obowiązki

Pliki i inne treści w Usługach mogą być chronione prawami własności intelektualnej innych osób. Nie kopiuj, nie przesyłaj, nie pobieraj ani nie udostępniaj plików, chyba że masz do tego prawo. Ty, a nie MyDocSafe, będziesz w pełni odpowiedzialny za to, co kopiujesz, udostępniasz, przesyłasz, pobierasz lub w inny sposób używasz podczas korzystania z Usług. Do Usługi nie wolno przesyłać oprogramowania szpiegującego ani innego złośliwego oprogramowania. Ty, a nie MyDocSafe, jesteś odpowiedzialny za utrzymanie i ochronę wszystkich swoich rzeczy.

MyDocSafe nie ponosi odpowiedzialności za utratę lub uszkodzenie Twoich rzeczy ani za jakiekolwiek koszty lub wydatki związane z tworzeniem kopii zapasowych lub przywracaniem jakichkolwiek Twoich rzeczy. Jeśli Twoje dane kontaktowe lub inne informacje związane z Twoim kontem ulegną zmianie, musisz nas o tym niezwłocznie powiadomić i aktualizować informacje.

Usługi nie są przeznaczone dla Ciebie, jeśli masz mniej niż 13 lat. Wyrażając zgodę na niniejsze Warunki, oświadczasz nam, że masz ukończone 13 lat.

Ochrona Konta

Jesteś odpowiedzialny za ochronę hasła, którego używasz, aby uzyskać dostęp do Usług i zgadzasz się nie ujawniać swojego hasła osobom trzecim. Ponosisz odpowiedzialność za wszelkie działania przy użyciu swojego konta, niezależnie od tego, czy autoryzowałeś takie działanie.

Należy natychmiast powiadomić MyDocSafe o każdym nieautoryzowanym użyciu konta. Przyjmujesz do wiadomości, że jeśli chcesz chronić przesyłanie danych lub plików do MyDocSafe, Twoim obowiązkiem jest używanie bezpiecznego, szyfrowanego połączenia do komunikacji z Usługami.

Własność i opinie na temat MyDocSafe

Niniejsze warunki nie przyznają użytkownikowi żadnych praw, tytułów ani udziałów w Usługach, Oprogramowaniu ani treści w Usługach. Chociaż jesteśmy wdzięczni za przesyłanie nam opinii przez użytkowników, należy pamiętać, że możemy wykorzystywać wszelkie opinie, komentarze lub sugestie, które przesyłasz nam lub publikujesz na naszych forach bez żadnych zobowiązań wobec Ciebie. Oprogramowanie i inne technologie, których używamy do świadczenia Usług, są chronione prawami autorskimi, znakami towarowymi i innymi prawami obowiązującymi w Wielkiej Brytanii, Unii Europejskiej i Stanach Zjednoczonych.

Niniejsze Warunki nie dają użytkownikowi żadnych praw do korzystania ze znaków towarowych, logo, nazw domen ani innych cech marki MyDocSafe.

Przyjęte zasady użytkowania

Użytkownik nie będzie i nie będzie próbował niewłaściwie wykorzystywać Usług i będzie korzystać z Usług wyłącznie w sposób zgodny z Zasadami wymienionymi w tym dokumencie.

Prawa autorskie

MyDocSafe szanuje własność intelektualną innych i prosi Ciebie o to samo. Odpowiemy na zawiadomienia o domniemanym naruszeniu praw autorskich, jeśli będą one zgodne z prawem i zostaną nam odpowiednio przekazane. Zastrzegamy sobie prawo do usuwania lub wyłączania treści przypuszczalnie naruszających prawo oraz do zamknięcie kont sprawców wielokrotnych naruszeń.

Powiadamiania o domniemanym naruszeniu praw autorskich w Usługach prosimy kierować do: DocSafe Limited, Bedford i-kan, 38 Mill Street, Bedford, MK40 3HD, Bedfordshire, Wielka Brytania (email: dstachowiak@mydocsafehq.com)

Inne treści

Usługi mogą zawierać łącza do witryn internetowych lub zasobów stron trzecich. MyDocSafe nie ponosi odpowiedzialności za ich dostępność, dokładność, powiązane treści, produkty lub usługi. Ponosisz wyłączną odpowiedzialność za korzystanie z takich witryn lub zasobów. Ponadto, jeśli udostępnimy Ci jakiekolwiek oprogramowanie na licencji open source, w tych licencjach mogą znajdować się postanowienia, które wyraźnie kolidują z niniejszymi Warunkami, w takim przypadku będą miały zastosowanie postanowienia dotyczące otwartego oprogramowania.

Zakończenie

Chociaż wolelibyśmy, abyś został naszym użytkownikiem, w każdej chwili możesz przestać korzystać z naszych Usług. Aby zapoznać się z warunkami subskrypcji, zobacz następujący akapit. Zastrzegamy sobie prawo do zawieszenia lub zakończenia Usług w dowolnym momencie, z podaniem lub bez podania przyczyny, z powiadomieniem lub bez niego.

Na przykład możemy zawiesić lub zakończyć korzystanie z usług, jeśli nie przestrzegasz niniejszych Warunków, lub korzystać z Usług w jakikolwiek sposób, który naraziłby nas na odpowiedzialność prawną lub zakłóciłby korzystanie z Usług przez inne osoby. Jeśli zawiesimy lub zakończymy Twoje korzystanie z MyDocSafe, postaramy się poinformować Cię z wyprzedzeniem i pomóc Ci odzyskać dane, chociaż mogą wystąpić pewne przypadki (na przykład wielokrotne lub rażące naruszenie niniejszych Warunków, orzeczenie sądowe lub zagrożenie dla innych użytkowników) gdzie możemy Twój dostęp natychmiast zawiesić.

Warunki subskrypcji.

  • Użytkownicy portali  – Twoja subskrypcja została już opłacona przez firmę, która zaprosiła Cię do portalu. Usługa jest zatem bezpłatna. Możesz zdecydować się na utworzenie niezależnego konta do własnych celów, co będzie wymagało rejestracji jako płatny subskrybent.
  • Subsrybenci płacący co miesiąc – Usługa rozpoczyna się natychmiast po przetworzeniu płatności początkowej. Będziesz obciążany stawką podaną w momencie zakupu co miesiąc, aż do jej anulowania. Ponieważ nie ma umowy rocznej, Twoja stawka może ulec zmianie, ale zawsze powiadomimy Cię o tym z wyprzedzeniem. Masz 7-dniowy darmowy okres próbny, po którym poprosimy Cię o opłacenie pierwszego miesiąca. Jeśli anulujesz po zakończeniu bezpłatnego okresu próbnego, Twoja płatność nie podlega zwrotowi, a usługa będzie dostępna do końca okresu rozliczeniowego w tym miesiącu. Anulowania można dokonać w dowolnym momencie, kontaktując się z MyDocSafe. Po wygaśnięciu subskrypcji konto zostanie zawieszone na 30 dni, po czym zostanie trwale usunięte.
  • Subskrybencji płacący raz z góry za rok –  Usługa rozpoczyna się natychmiast po przetworzeniu płatności. Zostaniesz obciążony roczną stawką podaną w momencie zakupu w postaci jednej kwoty ryczałtowej plus obowiązujące podatki. Twoja umowa będzie odnawiana automatycznie, w dniu odnowienia corocznego, do momentu anulowania. Stawki za odnowienie mogą ulec zmianie, ale zawsze powiadomimy Cię o tym z wyprzedzeniem. Masz 30-dniowy bezpłatny okres próbny. W przypadku anulowania po zakończeniu bezpłatnego okresu próbnego płatność nie podlega zwrotowi, a usługa będzie kontynuowana do końca zakontraktowanego okresu. Anulowania można dokonać w dowolnym momencie, kontaktując się z MyDocSafe. Po wygaśnięciu subskrypcji konto zostanie zawieszone na 30 dni, po czym zostanie trwale usunięte.
  • Opłaty transakcyjne dla klientów korzystających z płatności zgodnie z rzeczywistym użyciem – Niektóre z naszych usług są rozliczane za transakcję. Będziesz musiał utrzymywać dodatnie saldo, które możesz wykorzystać na transakcje. Saldo należy wykorzystać w ciągu 6 miesięcy od zakupu. Jeśli anulujesz konto w tym okresie, zwrócimy saldo. Jeśli anulujesz po ponad 6 miesiącach od zakupu salda, saldo nie zostanie zwrócone.  Anulowania można dokonać w dowolnym momencie, kontaktując się z MyDocSafe.
  • Opłaty transakcyjne dla klientów korzystających z umów miesięcznych i rocznych – Niektóre z naszych usług są rozliczane za transakcję. Twoja karta kredytowa lub debetowa będzie co miesiąc obciążana za transakcje naliczone z dołu. Jeśli anulujesz swoje konto, obciążymy Twoją kartę za nieopłacone transakcje przed końcem umownego okresu. Pamiętaj, że usługa będzie kontynuowana do końca zakontraktowanego okresu. Anulowania można dokonać w dowolnym momencie, kontaktując się z MyDocSafe.

MyDocSafe jest dostępny „jak go widzisz”

Chociaż chcemy zapewnić doskonałą obsługę, są pewne rzeczy, których nie możemy obiecać. Na przykład, USŁUGI I OPROGRAMOWANIE SĄ DOSTARCZANE „TAKIE, JAKIE SĄ”, NA WŁASNE RYZYKO, BEZ WYRAŹNEJ ANI DOROZUMIANEJ GWARANCJI ANI WARUNKÓW. WYŁĄCZAMY RÓWNIEŻ WSZYSTKIE GWARANCJE WARTOŚCI HANDLOWEJ, PRZYDATNOŚCI DO OKREŚLONEGO CELU LUB NIENARUSZANIA PRAW.

MyDocSafe nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody w systemie komputerowym, utratę lub uszkodzenie danych lub inne szkody wynikające z dostępu do Usług lub Oprogramowania lub korzystania z nich. Niektóre stany w Stanach Zjednoczonych Ameryki nie zezwalają na typy zrzeczeń odpowiedzialności w tym paragrafie, więc mogą nie dotyczyć Ciebie.

Płatności.

Płatności za usługi MyDocSafe są dokonywane za pomocą karty kredytowej lub debetowej lub przelewem bankowym, w zależności od przypadku.

Do pobierania opłat używamy usługi Stripe.

MyDocSafe nie przechowuje, nie przetwarza ani nie gromadzi żadnych danych kart kredytowych. Decydując się na abonament miesięczny, zgadzasz się na okresowe wypłaty z konta (konto bankowego, karty debetowej lub kredytowej). Świadczymy usługi na czas nieokreślony. Jeśli chcesz zrezygnować z płacenia za nasze usługi, możesz to zrobić w dowolnym momencie z 30-dniowym okresem wypowiedzenia, kontaktując się z nami pod adresem customerservices@mydocsafehq.com, chyba że postanowisz inaczej.

Jeśli zaoferujemy Ci promocję lub początkowy bezpłatny okres, poinformujemy Cię, kiedy zaczniemy pobierać opłaty za usługę. Będziesz wtedy mieć możliwość zaprzestania korzystania z naszej usługi. Zwroty kosztów będziemy przetwarzać tym samym kanałem, którym zapłacono za usługę. Skargi muszą być szczegółowe, jasno opisane i przesłane na adres customerservices@mydocsafehq.com. Zrobimy wszystko, co w naszej mocy, aby odpowiedzieć w ciągu 5 dni roboczych.

Polityka dostaw

Po otrzymaniu zamówienia zostaniesz poproszony o natychmiastowe rozpoczęcie pobierania lub otrzymasz od nas wiadomość e-mail z instrukcjami dotyczącymi rozpoczęcia używania konta MyDocSafe.  Jeśli postanowisz użyć jednej z naszych wtyczek, zobowiązujesz się sam zciągnąć i je zainstalować.

Jeśli pojawi się wiadomość o natychmiastowe rozpoczęcie pobierania oprogramowania, ukończenie pobierania będzie równoznaczne z dostarczeniem produktu. Jeśli otrzymasz od nas wiadomość e-mail z instrukcjami dotyczącymi ukończenia pobierania, otrzymanie przez Ciebie wiadomości e-mail będzie równoznaczne z dostarczeniem przez nas do Ciebie zakupionych produktów.

W przypadku, gdy nie jesteś w stanie pobrać zakupionych produktów lub nie otrzymasz od nas wiadomości e-mail z instrukcjami dotyczącymi zakończenia pobierania, musisz skontaktować się z nami w ciągu 5 dni od daty złożenia zamówienia. Jeśli nie skontaktujesz się z nami w ciągu 5 dni od daty złożenia zamówienia, zakupiony przedmiot zostanie uznany za odebrany, pobrany i dostarczony do Ciebie.

Ograniczenie odpowiedzialności

W NAJSZERSZYM DOPUSZCZALNYM PRZEZ PRAWO ZAKRESIE MyDocSafe, JEGO PODMIOTY, DYREKTORZY, DORADCY, PRACOWNICY, AGENCI, DOSTAWCY LUB LICENCJODAWCY NIE BĘDĄ ODPOWIEDZIALNI ZA (A) POŚREDNIE, SPECJALNE, PRZYPADKOWE, KARNE, PRZYKŁADOWE DANYCH, BIZNESOWYCH LUB ZYSKÓW) SZKODY NIEZALEŻNE OD TEORII PRAWNEJ, CZY NIE MyDocSafe ZOSTAŁO OSTRZEŻONY O MOŻLIWOŚCI WYSTĄPIENIA TAKICH SZKÓD, NAWET W PRZYPADKU NIEPRAWIDŁOWEGO CELU; (B) CAŁKOWITA ODPOWIEDZIALNOŚĆ ZA WSZYSTKIE ROSZCZENIA DOTYCZĄCE USŁUG WIĘKSZYCH NIŻ 5 USD LUB KWOTY ZAPŁACONE PRZEZ UŻYTKOWNIKA MyDocSafe W CIĄGU OSTATNICH DWUNASTU MIESIĘCY KIEROWANYCH USŁUG.

Przepisy niektórych jurysdykcji mogą nie zezwalać na rodzaje ograniczeń, o których mowa w tym paragrafie, więc mogą nie mieć zastosowania do Ciebie (w całości lub w części). Modyfikacje Od czasu do czasu możemy zmieniać niniejsze Warunki, a najbardziej aktualna wersja będzie zawsze umieszczana na naszej stronie internetowej. Jeśli zmiana, według naszego wyłącznego uznania, jest istotna, powiadomimy Cię (na przykład pocztą elektroniczną na adres e-mail powiązany z Twoim kontem). Inne zmiany mogą zostać opublikowane na naszym blogu lub na stronie z warunkami, dlatego prosimy o regularne sprawdzanie tych stron. Dalsze uzyskiwanie dostępu do Usług lub korzystanie z nich po wejściu w życie zmian oznacza zgodę na przestrzeganie zmienionych Warunków. Jeśli nie zgadzasz się z nowymi warunkami, zaprzestań korzystania z Usług.

Różne warunki prawne

NINIEJSZE WARUNKI I KORZYSTANIE Z USŁUG I OPROGRAMOWANIA BĘDĄ PODLEGAJĄCE PRAWU WIELKIEJ BRYTANII. WSZYSTKIE ROSZCZENIA WYNIKAJĄCE Z NINIEJSZYCH WARUNKÓW LUB USŁUG LUB OPROGRAMOWANIA LUB ZWIĄZANE Z NIM MUSZĄ BYĆ ROZWIĄZANE WYŁĄCZNIE W BEDFORD, ZJEDNOCZONE KRÓLESTWO ORAZ OBIE STRONY ZGADZAJĄ SIĘ NA MIEJSCE I OSOBISTE JURYSDYKCJE.

Niniejsze Warunki stanowią całość i wyłączną umowę między Tobą a MyDocSafe w odniesieniu do Usług i zastępują i zastępują wszelkie inne umowy, warunki i postanowienia mające zastosowanie do Usług. Niniejsze Warunki nie ustanawiają żadnych praw beneficjentów będących osobami trzecimi. Niewykonanie przez MyDocSafe postanowienia nie oznacza zrzeczenia się prawa do tego później. Jeśli postanowienie zostanie uznane za niewykonalne, pozostałe postanowienia Umowy pozostaną w pełnej mocy, a wykonalny warunek zostanie zastąpiony zgodnie z naszymi intencjami tak dokładnie, jak to możliwe. Użytkownik nie może cedować żadnych swoich praw wynikających z niniejszych Warunków, a każda taka próba jest nieważna, ale MyDocSafe może scedować swoje prawa na dowolne ze swoich podmiotów stowarzyszonych lub zależnych lub na dowolnego następcę w interesie dowolnej firmy związanej z Usługami. MyDocSafe i nie jesteście prawnymi partnerami ani agentami; zamiast tego nasze relacje są niezależnymi kontrahentami.