Regulamin użytkowania

Zgadzasz się nie nadużywać usług MyDocSafe. Na przykład nie wolno korzystać z usług w celu wykonywania następujących czynności.

 • sondować, skanować lub testować systemu MyDocSafe w celu zdobycia do niego dostępu administracyjnego lub znalezienia słabości w ochronie przeciw włamaniom;
 • naruszać lub w inny sposób obchodzić jakichkolwiek środków bezpieczeństwa lub uwierzytelniania;
 • uzyskiwać dostęp, modyfikować lub wykorzystywać niepubliczne obszary Usług, wspólne obszary Usług, do których nie zostałeś zaproszony, systemy komputerowe MyDocSafe (lub naszych usługodawców);
 • zakłócać lub zakłócać działanie jakiegokolwiek użytkownika, hosta lub sieci, na przykład przez wysyłanie wirusa, przeciążanie sieci, zalewanie, spamowanie lub bombardowanie pocztą dowolnej części Usług;
 • umieszczać złośliwe oprogramowanie lub w inny sposób używać Usług do rozpowszechniania złośliwego oprogramowania;
 • uzyskiwać dostęp do Usług lub przeszukiwać je w jakikolwiek inny sposób niż przez nasze publicznie dostępne interfejsy (na przykład proprzez „skrobanie” stron / scraping);
 • wysyłanie niechcianych wiadomości, promocji lub reklam ani spamu;
 • wysyłać zmienione, wprowadzające w błąd lub fałszywe informacje umożliwiające identyfikację źródła, w tym „podszywanie się” lub „phishing”;
 • publikować wszystkiego, co jest nieprawdziwe, wprowadzające w błąd lub narusza prawa innych osób;
 • promować lub reklamować produktów lub usług innych niż własne bez odpowiedniego upoważnienia;
 • podszywać się lub fałszywie przedstawiać powiązania z jakąkolwiek osobą lub podmiotem;
 • nadużywać systemu referencyjnego MyDocSafe, aby uzyskać więcej korzyści niż te, na które się zasługuje;
 • publikować ani udostępniać materiałów, które są pornograficzne lub nieprzyzwoite, lub które propagują bigoterię, nienawiść religijną, rasową lub etniczną;
 • naruszać prawa w jakikolwiek sposób, naruszać prywatności innych lub zniesławiać innych.

Jeśli kupiłeś dożywotnią licencję na MyDocSafe (w ramach jednorazowej promocji z 2017 roku), nie możesz sprzedać licencji innej osobie lub firmie, ani przenieść adresu e-mailowego konta do innej domeny, chyba że możesz wykazać, że ta domena należy do Ciebie.  Konta nie używane przez więcej niż 12 miesięcy zostaną usunięte, przez co licencja wygaśnie.