Polityka prywatności MyDocSafe

Niniejszy artykuł opisuje politę ochrony prywatności stosowaną przez MyDocSafe.

Opublikowano 31 stycznia 2024

MyDocSafe szanuje Twoją prywatność i zobowiązuje się do ochrony Twoich danych osobowych. Niniejszy artykuł poinformuje Cię o tym, w jaki sposób dbamy o Twoje dane osobowe gdy odwiedzaniasz nasze strony internetowe (niezależnie od tego, skąd ją odwiedzasz) oraz o Twoich prawach do prywatności oraz o tym, jak prawo Cię chroni.

Niniejsza informacja o ochronie prywatności jest podzielona na rozdziały, do których można łatwo przejść przez odnośniki / linki, znajdujące się po lewej stronie.   Proszę również skorzystać ze Słowniczka, aby zrozumieć znaczenie niektórych terminów użytych w niniejszym artykule.

1. WAŻNE INFORMACJE ORAZ KIM JESTEŚMY

Cel niniejszego artykułu o ochronie prywatności

Niniejsza polityka prywatności ma na celu przekazanie informacji o tym, w jaki sposób MyDocSafe gromadzi i przetwarza Twoje dane osobowe podczas korzystania z tej witryny, w tym wszelkie dane, które możesz podać za pośrednictwem tej witryny, zapisując się do naszego newslettera, kupując nasze produkty lub usługę lub biorąc udział w ankiecie.

Nasze strony internetowe nie jest przeznaczona dla dzieci i nie zbieramy świadomie danych dotyczących dzieci. Ważne jest, abyś zapoznał się z niniejszą informacją o ochronie prywatności oraz z każdą inną naszą publikacją na temat ochrony prywatności, którą możemy od czasu do czasu tobe przesłać, gdy zbieramy lub przetwarzamy Twoje dane osobowe.  Chcemy abyś był w pełni świadomy tego, w jaki sposób i dlaczego wykorzystujemy Twoje dane.  Niniejszy artykuł o prywatności uzupełnia inne powiadomienia i nie ma na celu ich zastępowania.

Kontroler

DocSafe Limited jest administratorem danych i odpowiada za Twoje dane osobowe (łącznie określane jako „MyDocSafe”, „my”, „nas” lub „nasze” w niniejszym artykule). Wyznaczyliśmy menedżera ds. Prywatności Danych, który jest odpowiedzialny za nadzorowanie pytań związanych z niniejszą Polityką Prywatności. W przypadku jakichkolwiek pytań dotyczących informacji zawartych na tej stronie, w tym wszelkich wniosków o skorzystanie ze swoich praw, należy skontaktować się z menedżerem ds. Ochrony Danych, korzystając z danych przedstawionych poniżej.

Dane kontaktowe

Nasze pełne dane to:

Pełna nazwa osoby prawnej: DocSafe Limited

Imię i nazwisko lub stanowisko administratora ochrony danych: Daniel Stachowiak

Adres e-mail: dstachowiak@mydocsafehq.com

Adres pocztowy: 38 Mill Street, MK40 3HD, Bedford

Masz prawo w dowolnym momencie złożyć skargę do Information Commissioner’s Office (ICO), brytyjskiego organu nadzorczego ds. Ochrony danych (www.ico.org.uk). Będziemy jednak wdzięczni za możliwość zajęcia się Twoimi obawami przed skontaktowaniem się z ICO, dlatego prosimy o kontakt w pierwszej kolejności.

Zmiany w polityce prywatności i obowiązek informowania nas o zmianach

Regularnie sprawdzamy naszą politykę prywatności. Ta wersja została ostatnio zaktualizowana w październiku 2018 r. Wersje historyczne można uzyskać, kontaktując się z nami.

Ważne jest, aby Twoje dane osobowe, które posiadamy, były dokładne i aktualne. Prosimy o informowanie nas, jeśli Twoje dane osobowe ulegną zmianie w trakcie relacji z nami.

Linki do innych stron interntowych

Ta witryna internetowa może zawierać łącza/linki do witryn internetowych, wtyczek i aplikacji innych stron nie związanych z nami.  Kliknięcie na te linki może umożliwić stronom trzecim zbieranie lub udostępnianie danych o Tobie. Nie kontrolujemy tych stron internetowych i nie odpowiadamy za ich oświadczenia o ochronie prywatności. Po opuszczeniu naszej witryny zachęcamy do zapoznania się z polityką prywatności każdej odwiedzanej strony internetowej.

2. DANE, KTÓRE GROMADZIMY O TOBIE

Dane osobowe oznaczają wszelkie informacje o osobie, na podstawie których można ciebie zidentyfikować. Nie obejmują one danych, w przypadku których informacje dotyczące twojej tożsamości zostały usunięte (dane zostały zanonimowane). Możemy gromadzić, wykorzystywać, przechowywać i przekazywać różne rodzaje danych osobowych o Tobie, które zgrupowaliśmy w następujący sposób:

 • Dane tożsamości, które obejmują imię, nazwisko, nazwę użytkownika lub podobny identyfikator, tytuł i płeć.
 • Dane kontaktowe, które obejmują adres rozliczeniowy, adres dostawy, adres e-mail i numery telefonów.
 • Dane finansowe, które obejmują dane konta bankowego i dane karty płatniczej.
 • Dane transakcji, które obejmują szczegóły dotyczące płatności do i od Ciebie oraz inne szczegóły dotyczące produktów i usług, które kupiłeś od nas.
 • Dane techniczne, które obejmują adres protokołu internetowego (IP), dane logowania, typ i wersję przeglądarki, ustawienia i lokalizację strefy czasowej, typy i wersje wtyczek przeglądarki, system operacyjny i platformę oraz inne technologie na urządzeniach używanych do uzyskania dostępu do tej witryny.
 • Dane profilu, które obejmują twoją nazwę użytkownika i hasło, zakupy lub zamówienia złożone przez ciebie, twoje zainteresowania, preferencje, opinie i odpowiedzi w ankiecie.
 • Dane użytkowania, które obejmują informacje o tym, jak korzystasz z naszej strony internetowej, produktów i usług.
 • Dane marketingowe i komunikacyjne, które obejmują Twoje preferencje w zakresie otrzymywania informacji marketingowych od nas i naszych stron trzecich oraz preferencje dotyczące komunikacji.

Gromadzimy również, wykorzystujemy i udostępniamy dane zagregowane, takie jak dane statystyczne lub demograficzne, w dowolnym celu. Dane zbiorcze mogą pochodzić z Twoich danych osobowych, ale nie są one uważane za dane osobowe w świetle prawa, ponieważ dane te nie ujawniają bezpośrednio ani pośrednio Twojej tożsamości. Na przykład, możemy zagregować dane dotyczące użytkowania, aby obliczyć procent użytkowników uzyskujących dostęp do określonej funkcji witryny. Jeśli jednak połączymy lub połączymy dane zagregowane z danymi osobowymi, aby umożliwić bezpośrednią lub pośrednią identyfikację użytkownika, traktujemy połączone dane jako dane osobowe, które będą wykorzystywane zgodnie z niniejszą polityką o ochronie prywatności.

Nie gromadzimy żadnych specjalnych kategorii danych osobowych o Tobie (obejmuje to szczegóły dotyczące Twojej rasy lub pochodzenia etnicznego, przekonań religijnych lub filozoficznych, życia seksualnego, orientacji seksualnej, poglądów politycznych, przynależności do związków zawodowych, informacji o Twoim zdrowiu oraz danych genetycznych i biometrycznych) . Nie zbieramy również żadnych informacji o wyrokach skazujących i przestępstwach.

Jeśli nie podasz danych osobowych

W przypadku, gdy musimy gromadzić dane osobowe zgodnie z prawem lub zgodnie z warunkami umowy, którą zawarliśmy z Tobą, a Ty nie podasz tych danych na żądanie, możemy nie być w stanie wykonać umowy, którą mamy lub próbujemy zawrzeć z Tobą (na przykład w celu dostarczenia Ci towarów lub usług). W takim przypadku może być konieczne anulowanie umowy lub dostępu do usługi, którą nabyłej od nas.  Powiadomimy Cię, jeśli będzie taka konieczność.

3. W JAKI SPOSÓB ZBIERANE SĄ TWOJE DANE OSOBOWE

Używamy różnych metod zbierania danych od Ciebie i o Tobie, w tym poprzez:

 • Bezpośrednie interakcje. Możesz przekazać nam swoje dane osobowe, kontaktowe i finansowe, wypełniając formularze lub kontaktując się z nami pocztą, telefonicznie, pocztą elektroniczną lub w inny sposób. Obejmuje to dane osobowe, które podajesz, gdy:
  • ubiegasz się o nasze produkty lub usługi;
  • chcesz założyć konto na naszej stronie internetowej;
  • zamierzasz rozpocząć subskrybcję na nasz newsletter czy publikacje;
  • wyrazisz zgodę na przesyłanie Ci materiałów marketingowych;
  • weźmiesz udział w konkursie, promocji lub ankiecie; lub
  • Podzielisz sie opinia na nasz temat.
 • Zautomatyzowane technologie lub interakcje. Podczas interakcji z naszą witryną możemy automatycznie zbierać dane techniczne o Twoim sprzęcie, działaniach i wzorcach przeglądania. Gromadzimy te dane osobowe za pomocą plików cookie, dzienników wydarzeń automatycznie zapisywanych na serwerach i innych podobnych technologii. Możemy również otrzymywać Dane techniczne o Tobie, jeśli odwiedzasz inne strony internetowe, które używają naszych plików cookie. Więcej informacji można znaleźć w naszej polityce plików cookie.
 • Strony trzecie lub publicznie dostępne źródła. Możemy otrzymywać Twoje dane osobowe od różnych stron trzecich i źródeł publicznych, jak określono poniżej:
  • Dane techniczne od następujących stron:
   • dostawcy usług analitycznych (tacy jak Google z siedzibą poza UE);
   • sieci reklamowe (takie jak LinkedIn spoza UE);
   • i dostawcy informacji wyszukiwania (np. Google z siedzibą poza UE.
  • Dane kontaktowe, finansowe i transakcyjne od dostawców usług technicznych, płatniczych i dostawczych, takich jak GoCardless (z siedzibą w UE), Stripe, Paypall, Avanagate (z siedzibą poza UE).
  • Dane tożsamości i dane kontaktowe od brokerów danych lub agregatorów, takich jak Equifax z siedzibą poza UE. Dane tożsamości i dane kontaktowe z publicznie dostępnych źródeł, takich jak Companies House i rejestr wyborców z siedzibą w UE.

4. JAK WYKORZYSTUJEMY TWOJE DANE OSOBOWE

Będziemy wykorzystywać Twoje dane osobowe tylko wtedy, gdy zezwala na to prawo. Najczęściej będziemy wykorzystywać Twoje dane osobowe w następujących okolicznościach:

 • Tam, gdzie potrzebujemy danych do wykonania umowy, którą zawarliśmy lub mamy zamiar zawrzeć z Tobą.
 • Jeśli jest to konieczne ze względu na nasze uzasadnione interesy (lub osoby trzeciej), a Twoje interesy i prawa podstawowe nie mają pierwszeństwa przed tymi interesami.
 • Tam, gdzie musimy przestrzegać zobowiązania prawnego lub regulacyjnego.

Kliknij tutaj, aby dowiedzieć się więcej o rodzajach podstaw prawnych, na których będziemy się opierać przy przetwarzaniu Twoich danych osobowych. Zasadniczo nie opieramy się na zgodzie jako podstawie prawnej przetwarzania danych osobowych w inny sposób niż w związku z wysyłaniem do Ciebie bezpośrednich komunikatów marketingowych osób trzecich za pośrednictwem poczty elektronicznej lub wiadomości tekstowej. Masz prawo w każdej chwili wycofać zgodę na marketing, kontaktując się z nami. Po prostu zaloguj się na swoje konto MyDocSafe, przejdź do portalu MyDocSafe i wypełnij formularz kontaktowy.

Cele, w jakich będziemy wykorzystywać Twoje dane osobowe

Poniżej przedstawiamy w formie tabeli opis wszystkich sposobów, w jakie planujemy wykorzystywać Twoje dane osobowe, oraz podstaw prawnych, na których się opieramy. W stosownych przypadkach określiliśmy również, jakie są nasze uzasadnione interesy. Pamiętaj, że możemy przetwarzać Twoje dane osobowe na bazie więcej niż jednej podstawy prawnej, w zależności od konkretnego celu, dla którego wykorzystujemy Twoje dane.

Skontaktuj się z nami, jeśli potrzebujesz szczegółowych informacji na temat konkretnej podstawy prawnej, na której opieramy się przy przetwarzaniu Twoich danych osobowych, jeśli w poniższej tabeli przedstawiono więcej niż jedną podstawę.

Cel / działanie Rodzaj danych Podstawa prawna do przetwarzania danych, w tym podstawa do prawnie uzasadnionego interesu
Aby zarejestrować Cię jako nowego klienta (a) Dane dotyczące tożsamości

(b) Informacje kontaktowe

Wykonanie umowy z Tobą
Aby dostarczyć zamówienie, w tym:

(a) Zarządzanie płatnościami, opłatami i prowizjami

(b) Odbieranie i odzyskiwanie należnych nam pieniędzy

(a) Dane dotyczące tożsamości

(b) Informacje kontaktowe

(c) Informacje finansowe

(d) Informacje dotyczące transakcji

(e) Informacje marketingowe i dotyczęce usług

(a) Wykonanie umowy z Tobą

(b) Niezbędne dla naszych uzasadnionych interesów (w celu odzyskania należnych nam długów)

Aby zarządzać naszymi relacjami z Tobą, które będą obejmować:

(a) Powiadamianie o zmianach w naszych warunkach lub polityce prywatności

(b) Prośba o pozostawienie recenzji lub wypełnienie ankiety

(a) Dane dotyczące tożsamości

(b) Informacje kontaktowe

(c) Profil konta

(d) Informacje marketingowe i dotyczęce usług

(a) Wykonanie umowy z Tobą

(b) Niezbędne do wypełnienia zobowiązania prawnego

(c) Konieczne ze względu na nasze uzasadnione interesy (aktualizowanie naszych rejestrów i badanie, w jaki sposób klienci korzystają z naszych produktów / usług)

Aby umożliwić Ci udział w losowaniu nagród, konkursie lub wypełnieniu ankiety (a) Dane dotyczące tożsamości

(b) Informacje kontaktowe

(c) Profil konta

(d) Użyte usługi

(e) Informacje marketingowe i dotyczęce usług

(a) Wykonanie umowy z Tobą

(b) Niezbędne ze względu na nasze uzasadnione interesy (badanie, w jaki sposób klienci korzystają z naszych produktów / usług, aby je rozwijać i rozwijać naszą działalność)

Administrowanie i ochrona naszej firmy i tej witryny (w tym rozwiązywanie problemów, analiza danych, testowanie, konserwacja systemu, wsparcie, raportowanie i hosting danych) (a) Dane dotyczące tożsamości

(b) Informacje kontaktowe

(c) Informacje techniczne

(a) Niezbędne dla naszych uzasadnionych interesów (do prowadzenia naszej działalności, świadczenia usług administracyjnych i informatycznych, bezpieczeństwa sieci, zapobiegania oszustwom oraz w kontekście reorganizacji działalności lub restrukturyzacji grupy)

(b) Niezbędne do wypełnienia zobowiązania prawnego

Dostarczanie odpowiednich treści i reklam na stronie internetowej oraz mierzenie lub zrozumienie skuteczności reklam, które Ci wyświetlamy (a) Dane dotyczące tożsamości

(b) Informacje kontaktowe

(c) Profil konta

(d) Użyte usługi

(e) Informacje marketingowe i dotyczęce usług

(f) Dane techniczne

Niezbędne ze względu na nasze uzasadnione interesy (badanie, w jaki sposób klienci korzystają z naszych produktów / usług, rozwijanie ich, rozwijanie naszej działalności i informowanie o naszej strategii marketingowej)
Wykorzystywanie analityki danych do ulepszania naszej strony internetowej, produktów / usług, marketingu, relacji z klientami i doświadczeń (a) Dane techniczne

(b) Użyte usługi

Konieczne ze względu na nasze uzasadnione interesy (zdefiniowanie typów klientów naszych produktów i usług, aktualizowanie i dostosowywanie naszej strony internetowej, rozwijanie naszej działalności i informowanie o naszej strategii marketingowej)
Przedstawianie sugestii i zaleceń dotyczących towarów lub usług, które mogą Cię zainteresować (a) Dane dotyczące tożsamości

(b) Informacje kontaktowe

(c) Profil konta

(d) Użyte usługi

(e) Dane techniczne

Niezbędne dla naszych uzasadnionych interesów (aby rozwijać nasze produkty / usługi i rozwijać naszą działalność)

Marketing

Dokładamy wszelkich starań, aby zapewnić Ci wybór w zakresie niektórych zastosowań danych osobowych, w szczególności w zakresie marketingu i reklamy.

Oferty promocyjne od nas

Możemy wykorzystać Twoje dane dotyczące tożsamości, danych kontaktowych, technicznych, użytkowania i profilu, aby sformułować pogląd na temat tego, czego naszym zdaniem możesz chcieć lub potrzebować, lub co może Cię zainteresować. W ten sposób decydujemy, które produkty, usługi i oferty mogą być dla Ciebie odpowiednie (nazywamy to marketingiem).

Będziesz otrzymywać od nas komunikaty marketingowe, jeśli poprosiłeś o informacje od nas lub zakupiłeś od nas usługi lub jeśli podałeś nam swoje dane podczas brania udziału w konkursie lub rejestracji w promocji i w każdym przypadku nie zrezygnowałeś z otrzymywania tych materiałów marketingowych.

Marketing osób trzecich

Otrzymamy Twoją wyraźną zgodę, zanim udostępnimy Twoje dane osobowe jakiejkolwiek firmie poza MyDocSafe w celach marketingowych.

Rezygnacja

Możesz poprosić nas lub osoby trzecie o zaprzestanie wysyłania Ci wiadomości marketingowych w dowolnym momencie, korzystając z linków do rezygnacji w dowolnej wiadomości marketingowej wysłanej do Ciebie lub kontaktując się z nami w dowolnym momencie.

Jeśli zrezygnujesz z otrzymywania tych wiadomości marketingowych, nie będzie to dotyczyło danych osobowych przekazanych nam w wyniku zakupu usługi, doświadczenia z usług lub innych transakcji.

Ciasteczka (cookies)

Możesz ustawić przeglądarkę tak, aby odrzucała wszystkie lub niektóre pliki cookie przeglądarki lub ostrzegała Cię, gdy witryny internetowe ustawiają pliki cookie lub uzyskują do nich dostęp. Jeśli wyłączysz lub odrzucisz pliki cookie, pamiętaj, że niektóre części tej witryny mogą stać się niedostępne lub nie działać poprawnie.

Zmiana celu

Będziemy wykorzystywać Twoje dane osobowe wyłącznie do celów, dla których je zebraliśmy, chyba że w uzasadniony sposób uznamy, że musimy je wykorzystać z innego powodu i jest to zgodne z pierwotnym celem. Jeśli chcesz uzyskać wyjaśnienie, w jaki sposób przetwarzanie w nowym celu jest zgodne z pierwotnym celem, skontaktuj się z nami.

Jeśli będziemy musieli wykorzystać Twoje dane osobowe w innym celu, powiadomimy Cię o tym i wyjaśnimy podstawę prawną, która nam na to pozwala.

Pamiętaj, że możemy przetwarzać Twoje dane osobowe bez Twojej wiedzy lub zgody, zgodnie z powyższymi zasadami, jeśli jest to wymagane lub dozwolone przez prawo.

5. UJAWNIANIE TWOICH DANYCH OSOBOWYCH

Być może będziemy musieli udostępnić Twoje dane osobowe wymienionym poniżej stronom w celach określonych w powyższe tabeli Cele, dla których będziemy wykorzystywać Twoje dane osobowe.

 • Zewnętrzne strony trzecie, które zdefiniowaliśmy w rozdziale Definicje.
 • OKREŚLONE STRONY TRZECIE
 • Osoby trzecie, którym możemy zdecydować o sprzedaży, przeniesieniu lub połączeniu części naszej działalności lub naszych aktywów. Alternatywnie możemy dążyć do przejęcia innych firm lub fuzji z nimi. Jeśli zmiana nastąpi w naszej firmie, nowi właściciele mogą wykorzystywać Twoje dane osobowe w taki sam sposób, jak określono w niniejszej Polityce Ochrony Prywatności.

Od wszystkich stron trzecich wymagamy poszanowania bezpieczeństwa Twoich danych osobowych i traktowania ich zgodnie z prawem. Nie zezwalamy naszym zewnętrznym dostawcom usług na wykorzystywanie Twoich danych osobowych do własnych celów i zezwalamy im jedynie na przetwarzanie Twoich danych osobowych w określonych celach i zgodnie z naszymi instrukcjami.

6. MIĘDZYNARODOWE TRANSFERY DANYCH

Wiele naszych zewnętrznych stron trzecich ma siedzibę poza EOG, więc ich przetwarzanie danych osobowych będzie wiązało się z transferem danych poza EOG.

Ilekroć przekazujemy Twoje dane osobowe poza EOG, zapewniamy im podobny stopień ochrony, zapewniając co najmniej jedno z poniższych zabezpieczeń:

 • Będziemy przekazywać Twoje dane osobowe wyłącznie do krajów, które zostały uznane przez Komisję Europejską za zapewniające odpowiedni poziom ochrony danych osobowych. Więcej informacji można znaleźć w dokumencie Komisja Europejska: Adekwatność ochrony danych osobowych w krajach spoza UE.
 • W przypadku korzystania z usług niektórych usługodawców możemy korzystać z określonych umów zatwierdzonych przez Komisję Europejską, które zapewniają dane osobowe taką samą ochronę, jak w Europie. Więcej informacji można znaleźć w dokumencie Komisja Europejska: Wzory umów na przekazywanie danych osobowych do krajów trzecich.
 • Jeśli korzystamy z dostawców z siedzibą w USA, możemy przekazywać im dane, jeśli są oni częścią Tarczy Prywatności, która wymaga od nich zapewnienia podobnej ochrony do danych osobowych udostępnianych między Europą a USA. Więcej informacji można znaleźć w dokumencie Komisja Europejska: Tarcza Prywatności UE-USA.

Skontaktuj się z nami, jeśli chcesz uzyskać więcej informacji na temat konkretnego mechanizmu używanego przez nas przy przekazywaniu Twoich danych osobowych poza EOG.

7. BEZPIECZEŃSTWO DANYCH

Wprowadziliśmy odpowiednie środki bezpieczeństwa, aby zapobiec przypadkowej utracie, wykorzystaniu lub uzyskaniu dostępu do Twoich danych osobowych w nieuprawniony sposób, ich zmiany lub ujawnieniu. Ponadto ograniczamy dostęp do Twoich danych osobowych do tych pracowników, agentów, kontrahentów i innych stron trzecich, którzy mają jasną potrzebę otrzymania tych informacji.  Osoby te będą przetwarzać Twoje dane osobowe wyłącznie zgodnie z naszymi instrukcjami i podlegają obowiązkowi zachowania poufności.

Wdrożyliśmy procedury postępowania w przypadku podejrzenia naruszenia danych osobowych i powiadomimy Ciebie oraz wszelkie stosowne organy nadzoru o naruszeniu, jeśli jesteśmy do tego prawnie zobowiązani.

8. DŁUGOŚĆ PRZECHOWYWANIA DANYCH

Jak długo będziesz wykorzystywać moje dane osobowe?

Będziemy przechowywać Twoje dane osobowe tylko tak długo, jak będzie to konieczne do realizacji celów, dla których je zgromadziliśmy, w tym w celu spełnienia wymagań prawnych, regulacyjnych, podatkowych, rachunkowych lub sprawozdawczych. Możemy przechowywać Twoje dane osobowe przez dłuższy okres w przypadku skargi lub jeśli w uzasadniony sposób uznamy, że istnieje perspektywa sporu sądowego w związku z naszymi relacjami z Tobą.

Aby określić odpowiedni okres przechowywania danych osobowych, bierzemy pod uwagę ilość, charakter i wrażliwość danych osobowych, potencjalne ryzyko szkody wynikającej z nieuprawnionego wykorzystania lub ujawnienia danych osobowych, cele, dla których przetwarzamy Twoje dane osobowe oraz czy można osiągnąć te cele za pomocą innych środków i zgodnie z obowiązującymi wymogami prawnymi, regulacyjnymi, podatkowymi, rachunkowymi lub innymi.

Zgodnie z prawem musimy przechowywać podstawowe informacje o naszych klientach (w tym dane kontaktowe, dane dotyczące tożsamości, dane finansowe i transakcyjne) przez sześć lat po tym, jak przestaną być klientami.

W niektórych okolicznościach możesz poprosić nas o usunięcie Twoich danych: zapoznaj się z Twoimi prawami poniżej, aby uzyskać więcej informacji.

W pewnych okolicznościach będziemy anonimizować Twoje dane osobowe (aby nie można ich było już z Tobą kojarzyć) do celów badawczych lub statystycznych, w którym to przypadku możemy wykorzystywać te informacje w nieskończoność bez dalszego powiadamiania.

9. TWOJE PRAWA

W pewnych okolicznościach przysługują Ci prawa wynikające z przepisów o ochronie danych w odniesieniu do Twoich danych osobowych. Kliknij na poniższe linki, aby dowiedzieć się więcej o tych prawach:

 • https://uodo.gov.pl/pl/p/poradniki

Jeśli chcesz skorzystać z któregokolwiek z praw określonych powyżej, skontaktuj się z nami.

Zwykle nie jest wymagana żadna opłata

Nie będziesz musiał wnosić opłaty za dostęp do swoich danych osobowych (lub skorzystanie z innych praw). Możemy jednak pobrać rozsądną opłatę, jeśli Twoja prośba jest wyraźnie nieuzasadniona, powtarzalna lub nadmierna. Ewentualnie możemy odmówić spełnienia żądania w takich okolicznościach.

Czego możemy od Ciebie potrzebować

Może zaistnieć potrzeba zażądania od Ciebie określonych informacji, które pomogą nam potwierdzić Twoją tożsamość i zapewnić Ci prawo dostępu do Twoich danych osobowych (lub skorzystania z innych Twoich praw). Jest to środek bezpieczeństwa zapewniający, że dane osobowe nie zostaną ujawnione żadnej osobie, która nie ma prawa do ich otrzymania. Możemy również skontaktować się z Tobą w celu uzyskania dalszych informacji w związku z Twoją prośbą o przyspieszenie naszej odpowiedzi.

Termin na odpowiedź

Staramy się odpowiadać na wszystkie uzasadnione wnioski w ciągu jednego miesiąca. Czasami może to potrwać dłużej niż miesiąc, jeśli Twoja prośba jest szczególnie złożona lub masz kilka żądań. W takim przypadku powiadomimy Cię i będziemy Cię informować na bieżąco.

10. DEFINICJE

PODSTAWA PRAWNA

Uzasadniony interes oznacza interes naszej firmy w prowadzeniu i zarządzaniu naszą działalnością, aby umożliwić nam zapewnienie najlepszej usługi / produktu oraz najlepszego i najbezpieczniejszego doświadczenia. Rozważamy i równoważymy każdy potencjalny wpływ na Ciebie (zarówno pozytywny, jak i negatywny) oraz Twoje prawa, zanim przetworzymy Twoje dane osobowe w naszych uzasadnionych interesach. Nie wykorzystujemy Twoich danych osobowych do działań, w których nasze interesy są nadrzędne w stosunku do wpływu na Ciebie (chyba że mamy Twoją zgodę lub jest to wymagane lub dozwolone przez prawo). Możesz uzyskać dalsze informacje o tym, jak oceniamy nasze uzasadnione interesy pod kątem ewentualnego wpływu na Ciebie w odniesieniu do określonych działań, kontaktując się z nami.

Wykonanie Umowy oznacza przetwarzanie Twoich danych, gdy jest to niezbędne do wykonania umowy, której jesteś stroną lub do podjęcia działań na Twoje żądanie przed jej zawarciem.

Przestrzeganie obowiązku prawnego lub regulacyjnego oznacza przetwarzanie danych osobowych, gdy jest to niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego lub regulacyjnego, któremu podlegamy.

OSOBY TRZECIE

 • Zewnętrzne strony trzecie
  • Dostawcy usług działający jako podmioty przetwarzające z siedzibą w EOG, którzy świadczą usługi informatyczne i administrowania systemami.
  • Profesjonalni doradcy działający jako procesorzy lub współadministratorzy, w tym prawnicy, bankowcy, audytorzy i ubezpieczyciele z siedzibą w Wielkiej Brytanii, Stanach Zjednoczonych i Polsce, którzy świadczą usługi doradcze, bankowe, prawne, ubezpieczeniowe i księgowe.
  • HM Revenue & Customs, organy regulacyjne i inne organy działające jako podmioty przetwarzające lub współadministratorzy z siedzibą w Wielkiej Brytanii i Stanach Zjednoczonych, które wymagają zgłaszania czynności przetwarzania w określonych okolicznościach.
  • Określone strony trzecie
   • Amazon Web Services (Dublin) – hosting
   • Microsoft – dostawca firmowego hostingu poczty e-mail
   • Mailchimp / Mandrill – platforma newsletterowa
   • Intercom – platforma do obsługi klienta
   • Apollo – platform do komunikacji z klientami

TWOJE PRAWA

Masz prawo do:

Poprosić o dostęp do swoich danych osobowych (powszechnie znane jako „żądanie dostępu osoby, której dane dotyczą”). Dzięki temu możesz otrzymać kopię danych osobowych, które posiadamy o Tobie i sprawdzić, czy przetwarzamy je zgodnie z prawem.

Poproś o sprostowanie Twoich danych osobowych, które posiadamy. Umożliwia to poprawienie wszelkich niekompletnych lub niedokładnych danych, które posiadamy o Tobie, chociaż może być konieczne zweryfikowanie dokładności nowych danych, które nam przekazujesz.

Poprosić o usunięcie swoich danych osobowych. Dzięki temu możesz poprosić nas o usunięcie danych osobowych, jeśli nie ma powodu, abyśmy nadal je przetwarzali. Masz również prawo zażądać od nas usunięcia Twoich danych osobowych, jeśli z powodzeniem skorzystałeś z prawa do sprzeciwu wobec przetwarzania (patrz poniżej), gdzie mogliśmy przetwarzać Twoje dane niezgodnie z prawem lub gdy jesteśmy zobowiązani do usunięcia Twoich danych osobowych, aby przestrzegać lokalnego prawa. Należy jednak pamiętać, że nie zawsze możemy spełnić Twoje żądanie usunięcia z określonych powodów prawnych, o których zostaniesz poinformowany, jeśli ma to zastosowanie, w momencie składania wniosku.

Sprzeciwić się przetwarzaniu twoich danych osobowych, jeżeli opieramy się na uzasadnionym interesie (lub interesie strony trzeciej) i jest coś w twojej szczególnej sytuacji, co sprawia, że ​​chcesz sprzeciwić się przetwarzaniu na tej podstawie, ponieważ uważasz, że ma to wpływ na twoje podstawowe prawa i wolności. Masz również prawo do wniesienia sprzeciwu w przypadku, gdy przetwarzamy Twoje dane osobowe do celów marketingu bezpośredniego. W niektórych przypadkach możemy wykazać, że mamy ważne i uzasadnione podstawy do przetwarzania Twoich informacji, które są nadrzędne w stosunku do Twoich praw i wolności.

Poproś o ograniczenie przetwarzania swoich danych osobowych. Dzięki temu możesz poprosić nas o zawieszenie przetwarzania Twoich danych osobowych w następujących sytuacjach:

(a) jeśli chcesz, abyśmy ustalili dokładność danych;

(b) gdy nasze wykorzystanie danych jest niezgodne z prawem, ale nie chcesz, abyśmy je usunęli;

(c) gdy potrzebujesz, abyśmy przechowywali dane, nawet jeśli już ich nie potrzebujemy, ponieważ potrzebujesz ich do ustalenia, wykonania lub obrony roszczeń prawnych; lub

(d) sprzeciwiłeś się wykorzystywaniu przez nas Twoich danych, ale musimy sprawdzić, czy mamy nadrzędne uzasadnione podstawy, aby z nich korzystać.

Zażądać przeniesienia swoich danych osobowych do Ciebie lub strony trzeciej. Przekażemy Tobie lub wybranej przez Ciebie stronie trzeciej Twoje dane osobowe w ustrukturyzowanym, powszechnie używanym formacie nadającym się do odczytu maszynowego. Należy pamiętać, że to prawo ma zastosowanie tylko do zautomatyzowanych informacji, na których wykorzystanie początkowo wyraziłeś zgodę lub gdy wykorzystaliśmy te informacje do wykonania umowy z tobą.

Wycofaj zgodę w dowolnym momencie, gdy polegamy na zgodzie na przetwarzanie Twoich danych osobowych. Nie wpłynie to jednak na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano przed wycofaniem zgody. Jeśli wycofasz swoją zgodę, możemy nie być w stanie dostarczyć Ci określonych produktów lub usług. Poinformujemy Cię, czy ma to miejsce w momencie wycofania zgody.