Wyślij Oferty do potencjalnych klientów

MyDocSafe - create Prospects

Nowa funkcja wysyłania ofert biznesowych do potencjalnych klientów jest już dostępna

  • “Potencjalni klienci” to rodzaj grupy portali, która umożliwia wysyłanie ofert biznesowych (“SalesFlows”) do użytkowników pocztą elektroniczną. Możesz utworzyć tyle grup potencjalnych klientów, ile potrzebujesz

MyDocSafe Grupa Potencjalnych Klientów

  • Adresaci nie muszą mieć dostępu do portalu. Wiadomość z linkiem do oferty otrzymają pocztą elektroniczną

Invite to MyDocSafe proposal

  • Klienci ze starszym modułem “Propozycj”e mogą go teraz odinstalować. Po odinstalowaniu nowa funkcja “Potencjalni Klienci” zostanie włączona automatycznie, w tym SalesFlows, sekcja na stronie głównej, w której można przechowywać informacje o usługach i cenach.

MyDocSafe uninstall Proposals

  • Oferty wyglądają i działają jak “kolejność czynności”/workfows, z tą różnicą, że nie wymagają zalogowania się do portalu, aby uzyskać do nich dostęp (potenjalny klient raczej nie ma jeszcze dostępu do portalu).  Oferty mogą zawierać filmy video (z Vimeo lub YouTube), listę usług i cen, prośbę o płatność za pośrednictwem Stripe, prośbę o przejście weryfikacji tożsamości za pośrednictwem Yoti, prośbę o podpisanie umowy i strony z powiadomieniami. Schemat kolorów i logo oferty pakietowej będą zgodne z brandingiem Twojego konta.

MyDocSafe new quote